Beauty Poster - konkurencja zaoczna Temat: „Palcem po mapie - inspiracje z różnych stron świata”

Konkurencja indywidualna   
Wysyłka prac najpóźniej do 10.11. 2019 cityofnail@wats.pl

1. Warunki udziału w zawodach

Mistrzostwa mają na celu wyłonienie laureatów, którzy przedstawią artystyczną wizję stylizacji odzwierciedlającą podany temat. Stylizacja powinna być wykonana na jednej (dowolnie wybranej) dłoni dostarczona w formie zdjęcia, drogą mailową, pod adres: cityofnail@wats.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość wydruku wynikającą z przesłania zdjęcia zbyt niskiej rozdzielczości. Organizator musi otrzymać pełnowartościowy, zdatny do wydruku plik najpóźniej do godziny 20:00, 10.11.2019.

Parametry optymalne pliku – rozmiar 5000 x 7000 pixels w rozdzielczości 300 dpi (pionowe)

 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zgłoszenie uczestnictwa u organizatora - do dnia 10 listopada 2019- i uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 100 złna konto organizatora. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.beautyfair.plSTREFA ZAWODNIKA

 

Dodatkowych informacji chętnie udzielimy pod numerem telefonu: 605-240-769

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

BANK PEKAO SA o/Mysłowice 16 1240 4315 1111 0000 5298 8855

WATS Sp. z o.o. Mysłowice,

Tytuł przelewu: POSTER / IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA

/przykładowo/Konkurencja POSTER, uczestnik: Katarzyna Nowak

Ogólne warunki konkurencji:

Zadaniem uczestnika jest wykonanie stylizacji paznokci wraz z ogólną charakteryzacją (makijaż lub facepainting, fryzura, kostium) modelki. Paznokcie mogą być zbudowane dowolnie wybraną techniką, a ich długość całkowita powinna wynosić od 4 do 5cm.

Zdjęcie powinno przedstawiać postać modelki wraz z fragmentem dekoltu i ramionami - zdjęcia pełnej postaci lub zbliżenia na fragmenty twarzy zostaną zdyskwalifikowane.

Temat musi być odwzorowany przynajmniej na 3 paznokciach.Dozwolone jest używanie akcesoriów zdobniczych takich jak farby akrylowe i akwarelowe, pyłki,pigmenty, pudry akrylowe, brokaty, glittery. Zabronione jest używanie ozdób takich jak naklejki, stemple czy airbrush. Dopuszczone jest stosowanie cyrkonii, bulionu i dżetów, ale nie mogą one zajmować więcej niż 10% powierzchni paznokci. Zdobienia przestrzenne nie powinny przekraczać wysokością 2-3 mm i nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni paznokci.

 

Dodatkowym etapem Konkurencji jest konkurs „lajków” ogłoszony na profilu Facebooka City of Nail Congress w dniach 15-22 listopada.

Organizator opublikuje wszystkie zakwalifikowane prace (w kolejności nadsyłania zgłoszeń) na profilu Facebooka @CITY OF NAIL CONGRESS w dniu 15 listopada.

Konkurs „lajków” ma na celu wyłonienie zwycięzcy Media Beauty Poster i polega na zdobywaniu uznania dla pracy w postaci postawienia emotkikonek facebook: „like – podniesiony kciuk ” lub „love - serduszko” pod opublikowanym zdjęciem pracy.

Do oceny zliczane są lajki wyłącznie na profilu City of Nail. Pod uwagę całkowitą liczbę emotek bez względu na sposób ich pozyskania w dniu 22.11 o godz. 22:11. Nie będą brane pod uwagę prace udostępnione na innych stronach i prywatnych profilach.

Laureatem zostanie twórca pracy, która zdobędzie największą liczbą emotikonek w dniu 22:11 o godz. 22:11

 

Regulacje dotyczące zdjęć:

Zdjęcie posterowe musi być wykonane w formie prostokąta w układzie pionowym. Dodatkowo, w tej samej wiadomości mailowej, uczestnik musi przesłać 4 zdjęcia pomocnicze, pozwalające dokonać pełnej oceny technicznych aspektów pracy. Niezbędne jest sfotografowanie stylizacji z boku prawego, z boku lewego, centralnie od góry (dłoń na płasko leżąca na blacie stołu) oraz ze zbliżeniem na zdobienie. To zdjęcia natury technicznej, więc dłonie nie powinnny być w żaden sposób ozdobione. Ważna jest przejrzystość fotografii, dlatego zdjęcia muszą być wykonane na jasnym, jednolitym tle.

Zdjęcia, kótre brały udział w innych konkursach stylizacji paznokci, fotograficzncyh, fotografii paznokci, opartych na ocenie zdjęć lub przedmiotów na nich przedstawionych NIE MOGĄ BYĆ zgłaszane jako prace konkursowe w Beauty Poster / Media Beauty Poster.  Inne, dowolne publikacje zdjęć, które nigdy nie były poddawane ocenie w ujęciu formalnym, regulaminowym konkursów nie stanowią przeszkody w zgłoszeniu do Beauty Poster / Media Beauty Poster. 

 

Warunki uczestnictwa:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz kryteriów oceny do 7 dni przed rozpoczęciem zawodów. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej oraz profilach imprezy w social mediach. Uczestnicy nie mogą publikować zdjęć z przygotowań, szkiców, projektów swoich stylizacji w mediach społecznościowych przed ogłoszeniem wyników zawodów. Takie działania będą skutkowały dyskwalifikacją i odebraniem ewentualnie zdobytych tytułów.

Wyniki Konkurencji Beauty Poster oraz Media Beauty Poster zostaną ogłoszone na Scenie głównej Targów w dniu 24 listopada 2019 r w MCK Katowice. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w targach oraz Gali ogłoszenia wyników.

 

 

KRYTERIA OCENY

Max. ilość punktów

Wybrany aspekt pracy

Wytyczne

10

1. Kształt

Kształt paznokci zależy od preferencji uczestnika, ale musi być jednolity na wszystkich paznokciach.

10

2. Długość

Całość stylizacji (od skórek do skraju wolnego brzegu) powinna wynosić od 4 do 5cm.

10

3. Apex

Apex powinien być odpowiednio ulokowany i dobrany do konkretnego kształtu i długości paznokcia. Powinen być identyczny na wszystkich palcach.

10

4. Oryginalność ujęcia tematu

Czy temat przedstawiono w oryginalny i nietuzinkowy sposób? Czy zdobienie powiela utarte schematy czy przedstawia nowy rodzaj aranżacji.

10

5. Zdobienie

Ocenie podlega stopień trudności wykonanego zdobienia. Czy wzór wymaga zaawansowanych umiejętności zdobniczych? Czy łączy różne techniki nail art?

10

6. Kompozycja i kolorystyka zdobienia

Zdobienie powinno być wykonane czysto, precyzyjnie, z dbałością o detale. Kompozycja powinna być równomierna, dopasowana do kształtu i długości płytki paznokcia. Kolorystyka musi być dopasowana do tematu konkurencji i wizji artystycznej autora.

10

7. Wrażenie ogólne

Kadr musi wyglądać efektownie. Makijaż, fryzura i stylizacja powinny z sobą współgrać i wzajemnie się dopełniać.

Czy na plakacie nie występuje zbyt wiele elementów? Czy nie jest zbyt kiczowaty? Z drugiej strony, przedstawienie tematu nie może być też zbyt ubogie w środki wyrazu artystycznego.

 

 

Maksymalna liczba punktów 240 pkt. (6 jurorów z których każdy ocenia 4 kryteria)

 

Dodatkowe uwagi i restrykcje

 

dopuszczalna jest ogólna ingerencja w całokształt zdjęcia (kontrast, nasycenie, …),

niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w kształt i strukturę modelowanych paznokci oraz zdobień. Prace z poprawkami tego typu będą poddawane dyskwalifikacji,

dłoń na zdjęciu posterowym powinna być znakomicie wyeksponowana, jednak bez ukrywania twarzy modelki,

brak wysyłki wszystkich wymaganych zdjęć skutkuje dyskwalifikacją.

Zawodnicy i osoby obecne na terenie targów w związku z zawodnikami zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania REGULAMINU TARGÓW – OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA dostępnego na stronie beautyfair.pl a także zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP oraz Instrukcji obowiązujących w obiekcie MCK Katowice.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KONTAKT: 

Ewa Korepta 601-313-515
Bernadeta Olej 691-111-979
Aleksandra Stolecka 601-313-995

INFORMACJE MERYTORYCZNE 

Ekspert: 605-240-769

    Komunikat z dnia 18/11/2019

    Szanowni Startujący i Głosujący w naszym konkursie Media Beauty Poster!

    Organizator mistrzostw informuje, że tak zwane „kupowanie lajków” wypacza sens i zasadność tego typu głosowań. Jest to działanie postrzegane jako niezgodne z zasadą fairplay oraz ogólnymi zasadami rywalizacji przyjętymi w kanonie konkursów stylizacji paznokci. 

    Dlatego w każdym takim przypadku, organizator zmuszony będzie dodać do ogólnego wyniku pozostałych uczestników liczbę lajków identyczną jak zarejestrowana jako płatne działanie wychwycone przez boty facebooka.

    Każdy przypadek będzie sprawdzany osobno.