Kontakt/Dojazd

WYŁĄCZNY ORGANIZATOR:  WATS SP. z o.o.

ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice

NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.
Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice

16 1240 4315 1111 0000 5298 8855

 

Zespół Organizacyjny:

Magdalena Nawrot (Project Assistant Hair&Beauty Fair, Make-up College) tel. 601-313-995 mnawrot@wats.pl

Bernadeta Olej (Project Assistant Hair&Beauty Fair, obsługa wystawców) tel. 691-111-979, bolej@wats.pl

Olaf Tabaczyński (Organizator Make-up Talent Show) tel. 601 404 808 olaf@awm.pl

Beata Chlebowska (Księgowość i finanse) 32/222 60 57 wew. 126 bchelbowska@wats.pl

Ewa Korepta (Project Director) tel. 601 313 515 ekorepta@wats.pl

    Branżowe Targi Kosmetyczne Beauty Fair 2019

    DATA: 23-24.11.2019

    MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice